Toppmøte om regjeringens digitaliseringspolitikk

Vi blir ekstra stolte når innleder på møtet, konserndirektør i SINTEF Alexandra Bech Gjørv, sier: - Hvem kunne ha trodd at landbruket var den den næring som har kommet lengst med samarbeid og deling av data. 23. juni var distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland vertskap for toppmøte om regjeringens digitaliseringspolitikk.

Som navet i landbrukets datadeling og en ivrig pådriver for økt samarbeid mellom det offentlige og privat er dette nok en kvittering på at vi er på riktig vei.

Landbrukets Dataflyts innspill om hvordan politikken kan legge til rette for verdiskapning og innovasjon ble lagt frem av ny daglig leder, Bjørn Iversen.

Hva mener Landbrukets dataflyt om digitaliseringspolitikken?

Vi tok utgangpunkt i den verdikjede vi kjenner aller best- verdikjeden for norsk mat. Maten vår er trygg på grunn av strukturerte registreringer av data, tett samarbeid i verdikjeden samt utvikling og bruk av digitale verktøy. Bonden er digital og bruker i stadig økende grad digitale verktøy. Alt ligger til rette for økt informasjonsutveksling, digitalisering og konkurransekraft. Vi mener dog at statens egne etater henger etter. Ikke på grunn av manglende vilje, heller det motsatte, men de henger etter grunnet mangel på riktige ressurser. Vi mener det er mye å hente på at statlige organer settes i stand til å tenke nytt samt dele informasjon med landbruket gjennom moderne og digitale grensesnitt. Derfor bør statsråden rette fokus der påvirkningsmulighetene er som størst for en statsråd.

Statsråden kan påvirke offentlige etater direkte via bevist politikk, tildelingsbrev og ikke minst bevilgninger som gir grunnlag for å prioritere oppgaver, ressurser og endring av arbeidsprosesser. Med dette vil vi oppnå en mer effektiv og nøyaktig forvaltning, forbedret samarbeid mellom det offentlige og landbruksnæringen samtidig som vi tilrettelegger for konkurranse på tjenesteutvikling.

Når offentlig data blir tilgjengelig for flere så gjør det oss i næringen i stand til å konkurrere om å lage de beste løsningene for bonden. Løsninger som skaper forretningsmuligheter, konkurransekraft og arbeidsplasser i hele verdikjeden for norsk mat.

Vi gleder oss til å, sammen med våre partnere, fortsette å tilrettelegge for deling av data og effektivisere bondens hverdag.

Kontaktperson:
Bjørn Iversen, daglig leder i Landbrukets Dataflyt

bjorn.iversen@landbruketsdataflyt.no

+47 913 21 538