Tjenester

Landbrukets Dataflyt har tjenester for sending, mottak, tilgang, oversikt og analyse av data. Bonden styrer selv hvem som skal få tilgang til dataene.

Avregningstjeneste
(innsending,validering og uthenting av avregninger)

  • Innsending:  Nortura, Tine, Strand Unikorn, Gartnerhallem, Glommen Skog AS, Glommen Skog SA, Fatland Jæren, Fatland Oslo, Fatland Ølen, Fatland Ull, Furuseth
  • Uthenting:  ca 450 regnskapskontor gjennom fagsystemene Duett Økonomi og Agro Økonomi, Landbrukets Klimaselskap


Regnskapstjenester
(innsending og uthenting av bankrapport og regnskapsfil for landbruksregnskap)

  • Innsending:  ca 450 regnskapskontor gjennom fagsystemene Duett Økonomi og Agro Økonomi
  • Uthenting:  Tine Rådgiving, NIBIO til driftsgranskingene, 20 banker, Landbrukets Klimaselskap

Fakturatjeneste 
(innsending, validering og uthenting av faktura)

  • Innsending:  Felleskjøpet Agri, Norges Bondelag.
  • Uthenting: ca 450 regnskapskontor gjennom fagsystemene Duett Økonomi og Agro Økonomi, Landbrukets Klimaselskap


Husdyrstatustjeneste 
(innsending og uthenting av husdyrstatus med markedsverdier)

  • Innsending:  Tine Kukontrollen
  • Uthenting:  ca 450 regnskapskontor gjennom fagsystemene Duett Økonomi og Agro Økonomi

Det er flere tjenester i utvikling.
Blant annet innen innen benchmarking, en klimakalkulator, tjenester for forenklet offentlig rapportering mm. 

Du kan også lese hele tjenestebeskrivelsen her.