Kommersiell leder til landbruket

Norsk landbruk har kommet langt når det gjelder å ta i bruk digitale løsninger, men vi er likevel fremdeles helt i startfasen på digitaliseringen av landbruksnæringen. Landbrukets Dataflyt trenger en kommersiell leder som kan bidra til å synligjøre og forløse det store potensialet digitalisering innebærer for våre kunder.

Vi søker en senior kommunikator med kommersiell legning som ønsker å bidra til vår videre utvikling og vekst. Potensialet er stort. Struktur og systematisering av salgs- og markedsarbeidet vil raskt gi gevinst. På sikt er det gode muligheter for å tilby vår kompetanse og våre løsninger til andre bransjer. Andre land vil også kunne lære mye av norsk landbruks spydspiss i den digitale utviklingen. Se hele annonseteksten her og send inn en søknad.