Regnskapstjenester

Avregningstjeneste

(innsending,validering og uthenting av avregninger)

  • Innsending: Nortura, Tine, Strand Unikorn, Gartnerhallem, Glommen Skog AS, Glommen Skog SA, Fatland Jæren, Fatland Oslo, Fatland Ølen, Fatland Ull, Furuseth.
  • Uthenting: ca 400 regnskapskontor gjennom fagsystemene Duett Økonomi og Agro Økonomi, Landbrukets Klimaselskap

Regnskapstjenester (innsending og uthenting av bankrapport og regnskapsfil for landbruksregnskap)

  • Innsending: ca 400 regnskapskontor gjennom fagsystemene Duett Økonomi og Agro Økonomi
  • Uthenting: Tine Rådgivinng, NIBIO til driftsgranskingene, 15 banker, Landbrukets Klimaselskap

Fakturatjeneste (innsending, validering og uthenting av faktura)

  • Innsending: Felleskjøpet Agri, Norges Bondelag.
  • Uthenting: ca 400 regnskapskontor gjennom fagsystemene Duett Økonomi og Agro Økonomi, Landbrukets Klimaselskap