Registrering for varemottaker leverandør

Landbrukts Dataflyt sine standardiserte tjenester for formidling av digitale avregninger og faktura til dine landbrukskunder/produsenter gir både varemottaker/leverandør og bonden flere fordeler.

Logg inn via Aktørregisteret med BankID

Logg inn via Aktørregisteret med BankID på mobil


Tjenestene kan tas i bruk gjennom registrering i Aktørregisteret og ved å bruke et fagsystem som er tilknyttet LD (Idag er dette Duett og Agro Økonomi).

Varemottaker/leverandør kan få fulldigitalisert sine avregnings- og fakturarutiner. Administrasjon og kundekontakt rundt avregning og fakturering kan også effektiviseres. Tjenestene gir bedre kontroll og validering knyttet til avdekking av evt feil. For bonden kan kostnader knyttet til regnskapsføring reduseres og dataflyten gir grunnlag for bedre beslutningsstøtte i rådgivningssammenheng. Landbrukets kodesystem og de standarder som brukes sikrer avregning og fakturering etter landbrukets krav til regnskapsmessig bokføring og god beslutningsstøtte for bonden og ulike aktører som bonden kan dele sine avregnings- og fakturadata med gjennom samtykketjenesten i LD.

Standardiserte avregnings- og fakturadata vil og bli benyttet til utvikling av klimaregnskap for bonden, LD gjør dette på oppdrag fra Landbrukets Klimaselskap. LD er og en plattform for utvikling av nye digitale tjenester, f.eks knyttet til forenklet offentlig rapportering.