Registrering for rådgiver og bank

Bonden kan enkelt gi deg som rådgiver tilgang til standardiserte avregnings-, faktura-, regnskapsdata og annen driftsinformasjon.

Logg inn via Aktørregisteret med BankID

Logg inn via Aktørregisteret med BankID på mobil

Tjenestene kan tas i bruk gjennom registrering i aktørregisteret og ved å bruke et fagsystem for rådgivning som er tilknyttet LD (Idag er dette Duett og Agro Økonomi). 

Systemet bidrar til bedre samhandling mellom regnskapsfører, bank og rådgiver. Både enkeltvis og samlet vil gi mulighet til å utvikle et bedre rådgivningstilbud for bonden. Alle tall som kan gjøres tilgjengelig for rådgiver via LD er standardiserte og gjør analyse enklere.

Det er på gang utvikling av tjenester for benchmarking/sammenlignings- og nøkkeltall basert på bl.a. standardiserte regnskapsdata.