Registrering for regnskapsfører

Avregninger og faktura fra dine landbrukskunder blir automatisk kontert og bilagsført gjennom ditt regnskapsprogram. Det er en stor fordel om alle regnskapskontor med landbrukskunder er med i Landbrukets Dataflyt.

Logg inn via Aktørregisteret med BankID

Logg inn via Aktørregisteret med BankID på mobil


Tjenestene kan tas i bruk gjennom registrering i Aktørregisteret og ved å bruke et fagsystem som er tilknyttet LD (foreløpig gjelder dette Duett og Agro Økonomi).

LD har et omfattende kodesett for alle varer i landbruket. Dette fører til at bilag som blir regnskapsført via LD blir ført etter samme standard for alle. Dette gir unike muligheter for bedre rådgiving og analyse.  

Systemet gir muligheter for bedre samhandling mellom regnskapsfører, rådgiver og bank. Når bonden har gitt aktører samtykke til å sende og motta data vil denne datautvekslingen føre forenklet rapportering for alle. 
LD formidler også driftsinformasjon som er relevant for regnskapet.

Det forventes at flere regnskapssystemer vil knytte seg til etter hvert. Hvis ditt regnskapssystem ikke er tilknyttet LD kan de ta kontakt med brukerstotte@landbruketsdataflyt.no.  

Det er og på gang utvikling av tjenester for benchmarking/sammenlignings- og nøkkeltall bl.a. basert på bl.a. standardiserte regnskapsdata.