Registrering for bonde

Tjenestene i Landbrukets Dataflyt gir mulighet for bedre samhandling mellom deg, din regnskapsfører, rådgiver og bank. Du vil få mer effektiv regnskapsføring og et regnskap som er mer egnet som grunnlag for styring og utvikling av drifta.

Logg inn med BankID

Logg inn med BankID på mobil

Logg inn med Produsentregisteret


Ingen får tilgang til dine data uten ditt samtykke.
Og det koster ingenting å være med for deg som er bonde.

Du kontrollerer hvem som kan sende og motta dine data i det digitale veinettet via et enkelt grensesnitt. Dette kan du endre på når du vil.
Ved å bli med i LD vil du redusere papirarbeidet, og administrative gjøremål blir enklere. Dersom regnskapskontoret ditt bruker LD aktivt, kan du få kontinuerlig oppdatert regnskap.

Du kan gi LD samtykke til å gjenbruke anonymiserte data slik at vi kan utvikle benchmarking, sammenlignings- og nøkkeltall, som du kan bruke i din drift og i rådgivningssammenheng. Anonymiserte data kan også gjenbrukes til statistikk og forskningsformål, for forenklet rapportering og utvikling av ny kunnskap til beste bonden og landbruksnæringa.

Det er på gang utvikling av tjenester for benchmarking/sammenlignings- og nøkkeltall basert på bl.a. standardiserte regnskapsdata. Vi jobber også med en klimakalkulator og mye annet spennende som kommer hele landbruket til gode.