Registere

Produsentregisteret inneholder informasjon om personer, foretak og eiendommer tilknyttet norsk landbruk. Dataene er satt sammen av elementer fra flere offentlige registre, og produsenten selv.

  • Foretak ca. 50 .000. (Organisasjonsnummer, foretaksnavn, adresse, mobiltelefon, epost)
  • Personer ca. 450.000. (Navn, adresse)
  • Landbrukseiendommer ca. 180.000. (Gårds- og bruksnummer, koordinater, sone, dyreholdID)

Datautveksling i Oppgjørs- og driftskredittordningene administreres i egne registre som også ivaretas av Produsentregisteret SA.

Private og offentlige organisasjoner kan få tilgang til opplysninger fra registeret

  • ved enkeltoppslag i vårt søkebilde
  • ved regelmessig registervask
  • ved webservices

For å kunne bruke Produsentregisterets tjenester, må man inngå en tjenesteavtale.