Registertjeneste

Registertjenesten gir alle som samhandler med bonden tilgang til en oversikt over virksomheten til alle produsenter i norsk landbruk.

Våre registere inneholder informasjon om personer, foretak og eiendommer tilknyttet norsk landbruk. Dataene er satt sammen av elementer fra flere offentlige registre, og produsenten selv.

Private og offentlige organisasjoner kan få tilgang til opplysninger fra registeret ved enkeltoppslag i vårt søkebilde, regelmessig registervask, webtjenester og API.

For å kunne bruke Produsentregisterets tjenester, må man inngå en tjenesteavtale.