Produsentregisteret SA og Landbrukets Dataflyt SA har slått seg sammen

Ekstraordinære årsmøter i Landbrukets Dataflyt SA og Produsentregisteret SA, 15. februar 2019, vedtok at Produsentregisteret SA og Landbrukets Dataflyt SA blir én organisasjon. Den nye organisasjonen beholder Produsentregisterets organisasjonsnummer, men viderefører navnet Landbrukets Dataflyt SA.

- Begge organisasjonene tjener norsk landbruk og bonden med fellesløsninger, og vi ser store synergieffekter ved å slå dem sammen, sier Einar Frogner i Norges Bondelag.

Einar Frogner er styreleder i det nye selskapet, og Monika Solberg i Nortura er nestleder.

- Jeg har vært styreleder i Produsentregisteret siden starten av 2018 og det er en milepæl at organisasjonene nå er blitt enige om å slå seg sammen. Jeg er overbevist om at det er en fordel å samle kompetansen i ett fagmiljø og gleder meg til fortsettelsen, sier Solberg.

Torbjørn Andal blir konstituert daglig leder i organisasjonen.

- Det skjer mye spennende i landbruket. Jeg skal, sammen med Erland Kjesbu, ta fatt i oppgavene som ligger foran oss. Erland går inn i det nye selskapet som leder for utvikling og innovasjon. Det blir spennende å kombinere to fagmiljøer for å bygge opp en sterk organisasjon som står godt rustet for å yte service overfor landbruket, avslutter Andal.

Den nye organisasjonen vil jobbe med å samkjøre sine løsninger. Målet er å fortest mulig få på plass felles løsninger og kommunikasjonskanaler. Alle forpliktelser i eksisterende kontrakter videreføres i ny organisasjon, og våre kunder kan forholde seg til sine vanlige kontaktpersoner.

Henvendelser kan rettes til:

Einar Frogner, styreleder: 97696163 eller einar@frogner.no

Monika Solberg, nestleder: 90195513 eller monika.solberg@nortura.no

Torbjørn Andal, daglig leder: 40402282 eller ta@prodreg.no

 

Her finner du «gamle Produsentregisterets» tjenester.


Styret og ansatte i Landbrukets Dataflyt