Siste produksjonstilskuddsavregningen er nå digitalt tilgjengelig for automatisk regnskapsføring

Når bonden har gitt samtykke til regnskapsfører kan produksjonstilskuddsavregningen automatisk bli bokført i regnskapet. Landbruksdirektoratet har tilrettelagt med data og Altinn har tilrettelagt for overføring av tilskuddsbrev rett inn i bondens fagsystem. Duett og Agro Økonomi tilbyr løsningen for regnskapsførere og landbruksforetak som fører regnskapet selv.

Landbrukets Dataflyt sørger for at tilskuddsavregningene leses inn i regnskapet til bonden på den samme måten som avregninger fra f.eks. Tine og Nortura. Regnskapsføreren får dermed en mer effektiv regnskapsføring og et standardisert og detaljert datagrunnlag. Både rådgivere, NIBIO via driftsgranskingene og andre som bistår bonden med beslutningsstøtte vil ha glede av løsningen. Kodingen av tilskuddsdataene med landbrukets standardiserte kodesystem gir mulighet for at bonden kan koble tilskuddsdataene digitalt med andre økonomi- og produksjonsdata.

Løsningen er tilrettelagt for regnskapsføring og krever samtykke fra bonden. Den er utviklet slik at regnskapsfører også kan hente tilskuddsbrevet fra meldingsboksen på Altinn.

Tiltaket er et godt eksempel på offentlig og privat samarbeid for å utnytte muligheter som digitalisering gir. Landbrukets Dataflyt har utviklet løsningen og flere aktører, både private og offentlige har vært bidragsytere. Regnskapssystemene som bruker Dataflyt, regnskapskontor og bønder har bidratt i utviklingen og med testing. Dette hadde ikke vært mulig uten et godt samarbeid med og bidrag fra f.eks. Landbruksdirektoratet og Brønnøysundregistrene/Altinn.

Løsningen kan på sikt skape verdi for en rekke andre aktører f.eks. forskningsmiljøer, rådgivningsaktører, finansieringsinstitusjoner og Landbrukets Klimaselskap.

Regnskapskontor og landbruksforetak har fått informasjon direkte via e-post.

Hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Erland Kjesbu, 905 33 052 eller erland.kjesbu@landbruketsdataflyt.no