Om produsentnummer

Et produsentnummer brukes som identifikator for din landbruksproduksjon. Et komplett produsentnummer består alltid av 10 siffer, hverken mer eller mindre.

Produsentnummeret starter alltid med kommunenummer for den kommunen hvor produksjonen har sitt driftssenter. Hvis du driver landbruksproduksjon i f.eks. Gloppen vil ditt produsentnummer fra og med 1.1.2020 starte med 4650 -.

Hvis du vil kontrollere ditt produsentnummer, så finner du en løsning for oppslag her.