Merking av storfe

Fra 19. november kan du bestille øremerker med dyreholds-ID til storfe.

Mattilsynet tildeler i løpet av mandag 18. november alle storfeprodusenter en sju-sifret dyreholds-ID. Denne skal benyttes i øremerket til kalver født fra og med 1. januar 2020.

- Kalver født til og med 31. desember 2019 skal som før ha øremerker med produsentnummer.
- Kalver født fra 1. januar 2020 skal ha øremerker med dyreholds-ID.

Hos øremerkeleverandørene kan du fra tirsdag 19. november bestille både øremerker med produsentnummer (merking i 2019) og med dyreholds-ID (merking i 2020).

Fra 1. januar 2020 vil det ikke lenger være mulig å bestille øremerker med produsentnummer for nyfødte kalver.

Din dyreholds-ID finner du (fra mandag kveld) ved å logge deg på Mattilsynets skjematjeneste.

Hvis du har småfe, benyttes samme dyreholds-ID også for storfe.

Bestilling av øremerker til småfe fungerer som tidligere.

Hvordan ser storfemerket med dyreholds-ID ut?

- Alle offisielle øremerker innledes med MT NO, som står for Mattilsynet Norge

- Dyreholds-ID-en for storfe har sju siffer, som dyreholds-ID for småfe

- Individnummeret innledes med sifferet 0, som står bakerst på samme linje som dyreholds-ID-en

- De fire siste sifrene i individnummeret velger du selv, og de står i stort format på egen (nederste) linje


Verdt å merke seg!

- Opprinnelsesmerker skal ikke fjernes

- Alle storfe født fra 1. januar 2020 skal merkes med øremerker med dyreholds-ID

- Dersom du ikke er à jour med å merke dyra innen 1. januar 2020, må du merke med øremerker som var gyldige da dyret ble født

- Når alle kalver født før 1. januar er merket, destruerer og kaster du ubrukte øremerker med produsentnummer

- Dyr som er korrekt merket og registrert i Husdyrregisteret før 1. januar 2020 skal ikke ha nye øremerker.

- Etter 31. desember 2019 kan du ikke lenger bestille øremerker til kalv med produsentnummer

Hvorfor dyreholds-ID for storfe?

Endringene i mange fylker og kommuner fra nyttår 2020 gjør at produsenter i berørte kommuner får nytt produsentnummer. Av tekniske grunner kan ikke disse nye produsentnumrene benyttes i elektroniske øremerker.

Mattilsynet har derfor besluttet at dyreholds-ID skal brukes på øremerker for nyfødt storfe.


Når og hvordan får de berørte nytt produsentnummer?

Det nye produsentnummeret ditt vil være klart når forvaltningen avslutter sin konvertering, i løpet av de første dagene i januar. Du vil få tilsendt informasjon om hvor du finner ditt produsentnummer.

Det er viktig at du oppdaterer dine kontaktopplysningen hos Landbrukets Dataflyt (tidligere Produsentregisteret), slik at vi kan nå deg.


Har du spørsmål om bestilling av øremerker?

Ta kontakt med din øremerkeleverandør.