Landbrukets Dataflyt er en viktig del av norsk matproduksjon

Landbrukets Dataflyt er den digitale grunnmuren, samhandlingsplattformen og navet i landbrukets datautveksling. Som samvirkeselskap søker vi å skape verdi for alle våre eiere og kunder. Dette arbeider vi bevist med hver eneste dag og det skal vi fortsette med, også i disse korona-tider.

Gjennom våre tjenester er vi en stolt del av verdikjeden for norsk landbruk og matproduksjon. I et stadig mer digitalisert landbruk er det avgjørende for både produksjon og drift at alle aktører kan bruke oss til digital samhandling og utveksling av data. Vi jobber kontinuerlig med forbedring og videreutvikling av vår produktportefølje til beste for landbrukets mange aktører inkludert bonden. Vår ambisjon er å gjøre smarte investeringer som skaper mest mulig verdi per investert krone.

Våre kunder forsyner Norge med trygg mat og beredskapsutvalget fastslår at 15 funksjoner er kritiske for samfunnet, en av disse er forsyningssikkerhet. For å sikre forsyninger til enhver tid må verdikjeden for norsk mat fungere.

Vi er en del av logistikkløsningene til norsk landbruk og vi har fokus på å drifte våre tjenester som normalt slik at våre kunder kan fokusere på dyrehelse og dyrevelferd, fôrproduksjon og trygg mat.

Dette er et ansvar vi er stolte av og tar på største alvor.

Hvis du har spørsmål om våre vurderinger, løsninger eller andre spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med oss:

Ylva Freed, 473 09 273
Bjørn Iversen, 913 21 538
Torbjørn Andal, 404 02 282