Kommuneregulering og endring av produsentnummer 2021

I kjølvannet av de store endringene som kom med kommune- og regionreformene fra 1. januar 2020, er det fattet vedtak om ytterligere kommunereguleringer fra kommende årsskifte. I hovedsak handler dette om mindre grensejusteringer mellom Rauma og Vestnes og Vestre- og Øystre Slidre. Fra og med 1. januar 2021 vil produsenter i de berørte områdene som følge av dette få nytt produsentnummer.

Produsentnummeret endres som følge av at kommunenummer, gårds- og bruksnummer endres når kommunegrenser flyttes. 1. januar starter prosessen med å konvertere produsentnummer. Den vil ta 1-2 døgn. I perioden må forstyrrelser i elektroniske tjenester, samt påloggingen til disse, påregnes.

• Etter 1. januar kan du finne/slå opp ditt nye produsentnummer HER.

• Etter konvertering skal du bruke nytt produsentnummer ved pålogging. Passordet er uendret.

Berørte TINE-produsenter vil trolig ikke kunne logge på i uke 1. Ta kontakt med Tine dersom du har spørsmål, produsentavregning@tine.no eller 51 37 15 00.

Øvrige spørsmål kan rettes til Landbrukets Dataflyt: post@landbruketsdataflyt.no eller telefon 22 05 47 30