Klimakalkulatoren

Torsdag 15.oktober lanseres landbrukets klimakalkulator, som er viktig steg på veien til å kutte utslipp og binde karbon i norsk landbruk. Først ut er produksjonene melk, grovfôr, svin og korn. Landbrukets Dataflyt har hatt ansvaret for utviklingen og skal drifte verktøyet for Landbrukets Klimaselskap.

- Dette er en merkedag i klimajobbingen i norsk landbruk. Vi er stolte og spente på hvordan kalkulatoren vil bli mottatt både hos bønder og andre som er opptatt av klima, sier Bjørn Gimming, styreleder i Landbrukets Klimaselskap SA. De står bak prosjektet Klimasmart landbruk og klimakalkulatoren.

Klimakalkulatoren er en ny digital løsning og gir bonden oversikt over klimagassutslipp fra ulike produksjoner på gården. I løpet av 2021 vil kalkulatoren åpnes for de fleste større produksjonene i norsk landbruk.

Landbrukets Dataflyt har på oppdrag fra Landbrukets Klimaselskap SA utviklet og skal drifte Klimakalkulatoren. Fagmiljøer som NIBIO og Norges miljø-og biovitenskapelige universitet (NMBU) har på oppdrag fra Landbrukets Dataflyt hatt viktige roller i prosjektet.

Kalkulatoren og systemet for klimasmart landbruk er bygget rundt beregningsmodellen HolosNOR og Landbrukets Dataflyt sin infrastruktur for innsamling og deling av data i landbruket. Bonden selv bestemmer om det skal gjøres beregninger av utslippene fra sin gård, og samtykker til at data kan hentes inn fra en rekke aktører og systemer via Landbrukets Dataflyt. Beregninger kan gjøres og resultater presenteres for bonden digitalt.

Systemet for datainnsamling, beregninger og presentasjon av gårdens klimaavtrykk:

System-for-klimasmart-landbruk.001.jpeg#asset:240

For å benyttes Klimakalkulatoren må bonden være registrert som bruker i Landbrukets Dataflyt:

Kom-i-gang-med-Klimakalkulatoren.jpg#asset:239


Les mer på https://klimasmartlandbruk.no/

Eller ta kontakt med

Erland Kjesbu

Leder for utvikling og innovasjon

Landbrukets Dataflyt SA

Telefon: +47 905 33 052

erland.kjesbu@landbruketsdataflyt.no