Husdyrstatustjeneste

Husdyrstatustjeneste (innsending og uthenting av husdyrstatus med markedsverdier)

  • Innsending: MIMIROs Kukontroll og Eana Ku
  • Uthenting: ca 400 regnskapskontor gjennom fagsystemene Duett Økonomi og Agro Økonomi