Husdyrstatus

Sikrer overføring av husdyrstatusdata fra Kukontrollen til regnskapskontor, bank og andre potensielle brukere etter samtykke fra melkeprodusenten.

For å få tilgang til Husdyrstatus må det tegnes en tjenesteavtale med Landbrukets Dataflyt.