Fakturatjenesten

Standardisert digital overføring av faktura fra fakturautsteder og direkte inn i bondens regnskap.

For å få tilgang til Fakturatjenesten må det tegnes en tjenesteavtale med Landbrukets Dataflyt.