Digital Driftskreditt

En tjeneste for elektronisk utveksling av økonomisk informasjon i forbindelse med produsentenes etablering av driftskreditt.

Produsentregisteret har på oppdrag fra Norsk Landbrukssamvirke, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund og Finans Norge levert samhandlingsplattformen "Digital Driftskreditt"

Digital Driftskreditt håndterer dialogen mellom banker og varemottakere i forbindelse med bankens etablering av driftskredittkontrakt, og notifikasjon til varemottaker om at det er tatt pant i oppgjør.

Der banken tidligere måtte fylle ut og sende papirskjema i posten, går nå meldingene frem og tilbake i sanntid.

For å få tilgang til Digital Driftskreditt må det tegnes en tjenesteavtale med Landbrukets Dataflyt.

For å logge inn til Digital Driftskreditt kan du klikke på, eller kopiere adressen https://kreditt.prodreg.no til din nettleser.