Avregningstjenesten

Standardisert digital overføring av avregning fra varemottaker og direkte inn i bondens regnskap.

For å få tilgang til Avregningstjenesten må det tegnes en tjenesteavtale med Landbrukets Dataflyt.