Ansatte og styre

Styret

Einar Frogner

Styreleder
Norges Bondelag

Monika Solberg

Nestleder
Nortura

Tone Roalkvam

Tine

Jakob Simonhjell

NLR

Roar Malmin

KLF

Marianne Kirchoff

Landkreditt bank

Tom Roterud

Stiftelsen MatMerk

Roger Røren

Ekstern, JBF

Bjørn Stabbetorp

1. vara
Felleskjøpet Agri

Randi Skuland

2. vara
Strand Unikorn

Ansatte

Torbjørn Andal

Daglig leder
404 02 282

Kjersti Berger

Saksbehandler
22 05 47 30

Ylva Freed

Markedssjef
473 09 273

Ole Karsten Kirste

Forretningsutvikler
450 34 471

Erland Kjesbu

Leder innovasjon og utvikling
905 33 052

Hanne Lindsveen

Saksbehandler
22 05 47 30

Inger Murvold Knutsen

Fagansvarlig digital regnskapsføring
984 89 470

Kjell Staven

Fagansvarlig standardisering

Marte Svestad

Saksbehandler
22 05 47 30