Ansatte og styre

Styret

Einar Frogner

Styreleder og bonde

Emil Inversini

Styremedlem (Landkredittbank)

Steffen Skolseg

Styremedlem (Mjosen)

Roger Røren

Styremedlem (Jfg)

Tone Roalkvam

Styremedlem (Tine)

Endre Stakkerud

Varamedlem (Felleskjøpet)

Roar Malmin

Varamedlem (Fatland)

Ansatte

Erland Kjesbu

Daglig leder og bonde
+47 905 33 052

Helge Bonesmo

Fagansvarlig Klimasmart landbruk (innleid)

Kjell Staven

Fagansvarlig standardisering