Ansatte og styre

Styret

Einar Frogner

Styreleder
Norges Bondelag

Monika Solberg

Nestleder
Nortura

Tone Roalkvam

Tine

Roar Malmin

KLF

Randi Skuland

Strand Unikorn

Tom Roterud

Stiftelsen MatMerk

Roger Røren

Ekstern, JBF

Bjørn Stabbetorp

1. vara
Felleskjøpet Agri

Torgeir Erfjord

2. vara
Felleskjøpet Rogaland-Agder

Ansatte

Bjørn Iversen

Daglig leder
913 21 538

Erland Kjesbu

Leder innovasjon og utvikling
905 33 052

Hanne Lindsveen

Saksbehandler
22 05 47 30

Inger Murvold Knutsen

Fagansvarlig digital regnskapsføring
984 89 470

Kjell Staven

Fagansvarlig standardisering

Kjersti Berger

Saksbehandler
22 05 47 30

Marte Svestad

Saksbehandler
22 05 47 30

Ole Karsten Kirste

Forretningsutvikler
450 34 471

Torbjørn Andal

404 02 282