Alle aktører

Det er mange aktører inne i Landbrukets dataflyt i alle landets regioner.
  • Over 13200 bønder
  • Over 450 regnskapskontor
  • Varemottakere: Blant annet: Nortura, Tine, Strand Unikorn, Gartnerhallem, Glommen Skog AS, Glommen Skog SA, Fatland Jæren, Fatland Oslo, Fatland Ølen, Fatland Ull, Furuseth, Fiskå Mølle
  • Leverandører: Blant annet: Felleskjøpet Agri, Norges Bondelag, Tine, Nortura, Strand Unikorn
  • Banker: Sparebank1 Østfold Akershus, Sparebank1 Østlandet, Sparebank1 Lom og Skjåk, Sparebank1 Gudbrandsdal, Sparebank1 Modum, Sparebank 1 Hallingdal Valdres, Sparebank1 Telemark, Sparebank1 Sr-Bank ASA, Sparebank1 Nordvest, Sparebank1 Søre Sunnmøre, Sparebank1 Bv, Sparebank1 Nord-Norge, Sparebank1 SMN, Landkreditt Bank AS, Grong Sparebank, Sandnes Sparebank, Åsen Sparebank, Åfjord Sparebank
  • Regnskapssystemer: Duett Økonomi og Agro Økonomi


Ønsker du mer informasjon om hvilke aktører som er med kan du enten logge deg inn, eller kontakte brukerstotte@landbruketsdataflyt.no

Våre eiere


Matmerk
Tun Media
Geno
Norges Bondelag
SpareBank 1
Strand Unikorn
Fiskå Mølle
Landkreditt Bank
Norsk bonde- og småbrukarlag
Felleskjøpet
Felleskjøpet Rogaland Agder
Norsk Landbruksrådgivning
Glommen skog
KLF
Nortura
Gartnerhallen
Gjensidige
Tine