Bondens digitale veinett

Landbrukets Dataflyt (LD) er eid av sentrale aktører innen norsk landbruk og bidrar til bedre samhandling mellom en rekke aktører i og utenfor landbruket. Bonden bestemmer selv hvem som skal få tilgang til sine data. LD bidrar til store gevinster for hele næringa.

Siste nytt:

15. januar 2020
Et produsentnummer er alltid 10 siffer langt og begynner med kommunenummer.

Les mer om produsentnummer


10. januar 2020
Her slår du opp ditt produsentnummer.


06. januar 2020
Fylkes- og kommuneregulering gir nytt produsentnummer fra og med 2020.

På nyåret kan du søke opp ditt nye produsentnummer HER.


18. november 2019
Merking av storfe


18.november 2019
Landbrukets Dataflyt søker Daglig Leder


4. september 2019

Kommune- og fylkesregulering, og nytt produsentnummer


16. mai 2019
Produsentregisteret SA og Landbrukets Dataflyt SA har slått seg sammen

I dag består Dataflyt-løsningen av

13200

landbruksforetak

450

regnskapskontor

Andre aktører som ønsker å levere tjenester til bønder kan registrere seg i Aktørregisteret i Dataflyt for å formidle eller motta informasjon.

Knytt deg til nettverket av bønder

Våre eiere

Matmerk
Tun Media
Geno
Norges Bondelag
SpareBank 1
Strand Unikorn
Fiskå Mølle
Landkreditt Bank
Norsk bonde- og småbrukarlag
Felleskjøpet
Felleskjøpet Rogaland Agder
Norsk Landbruksrådgivning
Glommen skog
KLF
Nortura
Gartnerhallen
Gjensidige
Tine

Samarbeidspartnere

Klimasmart
NIBIO
Agro økonomi
Duett