Bondens digitale veinett

Landbrukets Dataflyt (LD) er eid av sentrale aktører innen norsk landbruk og bidrar til bedre samhandling mellom en rekke aktører i og utenfor landbruket. Bonden bestemmer selv hvem som skal få tilgang til sine data. LD bidrar til store gevinster for hele næringa.

Siste nytt:

07.01.2021
Stillingsutlysning - kommersiell leder til landbruket

Vi søker en senior kommunikator med kommersiell legning som ønsker å bidra til vår videre utvikling og vekst. Potensialet er stort. For å lykkes i denne rollen må du brenne for norsk landbruk.

Les mer om stillingsutlysningen her

28.12.2020
Kommuneregulering og endring av produsentnummer

Som følge av mindre grensejusteringer mellom Vestnes og Rauma og Vestre- og Øystre Slidre vil berørte produsenter få nytt produsentnummer fra 1. januar 2021.

Les mer om endring av produsentnummer her

15. oktober 2020
Bondens klimakalkulator lanseres – unik klimasatsing i norsk landbruk

Torsdag 15.oktober lanseres landbrukets klimakalkulator, som er viktig steg på veien til å kutte utslipp og binde karbon i norsk landbruk. Først ut er produksjonene melk, grovfôr, svin og korn. Landbrukets Dataflyt har hatt ansvaret for utviklingen og skal drifte verktøyet for Landbrukets Klimaselskap.

Les mer om Klimakalkulatoren

30. juni 2020
Toppmøte om regjeringens digitaliseringspolitikk

Vi blir ekstra stolte når innleder på møtet, konserndirektør i SINTEF Alexandra Bech Gjørv, sier:
- Hvem kunne ha trodd at landbruket var den den næring som har kommet lengst med samarbeid og deling av data.

I juni var distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland vertskap for toppmøte om regjeringens digitaliseringspolitikk. Landbrukets Dataflyts innspill om hvordan politikken kan legge til rette for verdiskapning og innovasjon ble lagt frem av ny daglig leder, Bjørn Iversen

Les mer om møtet her.

BI-og-LHH.png#asset:231

Bjørn Iversen sammen med statsråd Linda Hofstad Helleland (H).

29. mai 2020
Et produsentnummer er alltid 10 siffer langt og begynner med kommunenummer. Produsentnummer vil f.eks. endre seg ved en kommuneregulering.

Les mer om produsentnummer

Er du usikker på hvilket produsentnummer du har?
Her slår du opp ditt produsentnummer.


18. mai 2020
Rapporten fra landbruks- og sjømatnæringa sin utredning av eierskap til data er klar. Produsenten, f.eks bonde og oppdretter, eier data knyttet til sin produksjon og sine produkter.

Rapporten samt styringsgruppens oppsummering av prosjektet finner du her.

23. mars 2020
Siste produksjonstilskuddsavregningen er nå digitalt tilgjengelig for automatisk regnskapsføring.

Når bonden har gitt samtykke til regnskapsfører kan produksjonstilskuddsavregningen automatisk bli bokført i regnskapet. Landbruksdirektoratet har tilrettelagt med data og Altinn har tilrettelagt for overføring av tilskuddsbrev rett inn i bondens fagsystem.

Her kan du lese mer.

20. mars 2020
Landbrukets Dataflyt er en viktig del av norsk matproduksjon

Landbrukets Dataflyt er den digitale grunnmuren, samhandlingsplattformen og navet i landbrukets datautveksling. Som samvirkeselskap søker vi å skape verdi for alle våre eiere og kunder. Dette arbeider vi bevist med hver eneste dag og det skal vi fortsette med, også i disse korona-tider.

Her kan du lese mer.


17. mars 2020
Vi har hatt en vellykket oppgradering av vårt påloggingsløsning og vi går dermed en spennende fremtid i møte. Som produsent skal du fortsatt logge på med ditt produsentnummer og passord, men du kan oppleve at påloggingssiden ser litt annerledes ut. Våre flinke medarbeidere veileder deg gjerne hvis du trenger hjelp.

Her slår du opp ditt produsentnummer.


13. mars 2020
OPS-Landbruk - offentlig privat samarbeid innen digitalisering.

Her finner du mer informasjon.


06. januar 2020
Fylkes- og kommuneregulering gir nytt produsentnummer fra og med 2020.

På nyåret kan du søke opp ditt nye produsentnummer HER.


16. mai 2019
Produsentregisteret SA og Landbrukets Dataflyt SA har slått seg sammen

I dag består Dataflyt-løsningen av

16500

landbruksforetak

520

regnskapskontor

Andre aktører som ønsker å levere tjenester til bønder kan registrere seg i Aktørregisteret i Dataflyt for å formidle eller motta informasjon.

Knytt deg til nettverket av bønder

Våre eiere

Matmerk
Tun Media
Geno
Norges Bondelag
SpareBank 1
Strand Unikorn
Fiskå Mølle
Landkreditt Bank
Norsk bonde- og småbrukarlag
Felleskjøpet
Felleskjøpet Rogaland Agder
Norsk Landbruksrådgivning
Glommen skog
KLF
Nortura
Gartnerhallen
Gjensidige
Tine

Samarbeidspartnere

Klimasmart
NIBIO
Agro økonomi
Duett