Bondens digitale veinett

Landbrukets Dataflyt (LD) er eid av sentrale aktører innen norsk landbruk og bidrar til bedre samhandling mellom en rekke aktører i og utenfor landbruket. Bonden bestemmer selv hvem som skal få tilgang til sine data. LD bidrar til store gevinster for hele næringa.

I dag består Landbrukets Dataflyt av

11000

bønder

370

regnskapskontor

Andre aktører som ønsker å levere tjenester til bønder kan registrere seg i Aktørregisteret i Dataflyt for å formidle eller motta informasjon.

Knytt deg til nettverket av bønder

Våre eiere

Norges Bondelag
SpareBank 1
Strand Unikorn
Fiskå Mølle
Landkreditt Bank
Norsk bonde- og småbrukarlag
Felleskjøpet
Felleskjøpet Rogaland Agder
Norsk Landbruksrådgivning
Glommen skog
KLF
Nortura
Gartnerhallen
Gjensidige
Tine

Samarbeidspartnere

Klimasmart
NIBIO
Agro økonomi
Duett