Bondens digitale veinett

Landbrukets Dataflyt (LD) er eid av sentrale aktører innen norsk landbruk og bidrar til bedre samhandling mellom en rekke aktører i og utenfor landbruket. Bonden bestemmer selv hvem som skal få tilgang til sine data. LD bidrar til store gevinster for hele næringa.

Siste nytt:

3. desember 2019

Landbruksdirektoratets systemer er ikke tilgjengelige.

Landbrukets dataflyts tjenester fungerer som normalt.

18. november 2019

Merking av storfe

18.november 2019

Landbrukets Dataflyt søker Daglig Leder

4. september 2019

Kommune- og fylkesregulering, og nytt produsentnummer

16. mai 2019

Produsentregisteret SA og Landbrukets Dataflyt SA har slått seg sammen

I dag består Dataflyt-løsningen av

13200

landbruksforetak

450

regnskapskontor

Andre aktører som ønsker å levere tjenester til bønder kan registrere seg i Aktørregisteret i Dataflyt for å formidle eller motta informasjon.

Knytt deg til nettverket av bønder

Våre eiere

Matmerk
Tun Media
Geno
Norges Bondelag
SpareBank 1
Strand Unikorn
Fiskå Mølle
Landkreditt Bank
Norsk bonde- og småbrukarlag
Felleskjøpet
Felleskjøpet Rogaland Agder
Norsk Landbruksrådgivning
Glommen skog
KLF
Nortura
Gartnerhallen
Gjensidige
Tine

Samarbeidspartnere

Klimasmart
NIBIO
Agro økonomi
Duett