Landbrukets digitale veinett

Landbrukets Dataflyt er en tjenesteplattform som legger til rette for standardisert informasjonsdeling mellom aktører tilknyttet landbruket. Gjennom våre tjenester deles grunndata, økonomiske data, produksjonsdata og klimadata mellom landbruksforetak og andre aktører. Deling av standardiserte data bidrar til effektiv og presis kommunikasjon. Dette sparer både tid og kostnader. Landbrukets Dataflyt tilbyr også en felles autentiserings- og påloggingstjeneste for hele landbruksnæringen.

I dag består Dataflyt-løsningen av

16850

landbruksforetak

480

regnskapskontor

Andre aktører som ønsker å levere tjenester til bønder kan registrere seg i Aktørregisteret i Dataflyt for å formidle eller motta informasjon.

Knytt deg til nettverket av bønder

Våre eiere

Tun Media
Geno
Norsk Mat
Norges Bondelag
SpareBank 1
Strand Unikorn
Fiskå Mølle
Landkreditt Bank
Norsk bonde- og småbrukarlag
Felleskjøpet
Felleskjøpet Rogaland Agder
Norsk Landbruksrådgivning
Glommen skog
KLF
Nortura
Gartnerhallen
Gjensidige
Tine

Samarbeidspartnere

Klimasmart
NIBIO
Agro økonomi
Duett